Marți, 12 iulie 2016, ora 10, conform DIMMMAT (Departamentul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism) se deschide posibilitatea de a depune proiecte în cadrul acestei linii de finanțare cu fonduri de la bugetul statului, pentru dezvoltarea IMM-urilor din Romania.
Linia de finanțare urmărește sprijinirea operatorilor economici, societăţi  şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Prin implementarea programului se dorește finanțarea unui număr de 156 de proiecte, având un buget total de 21 milioane lei.

OBIECTIVELE măsurii:

 • întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață;
 • dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii de piață.

BENEFICIARI:

 • intreprinderi mici și mijlocii, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
  • au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice
  • au capital social integral privat
  • nu au mai beneficiat de sprijin prin intermediul programului
  • nu au datorii la bugetele de stat sau locale

SPRIJINUL NERAMBURSABIL, va fi de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 135.000 de lei.

Totuși, pentru optimizarea punctajului și implicit înscriere la șanse de finanțare, trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe:

 • activitățile propuse prin proiect trebuie să fie în domeniul serviciilor de piață
 • cifra de afaceri în anul 2015 să fi fost obținută din peste 50% din domeniul în care se solicită finanțarea prin proiect
 • societatea să fi avut 3 angajați mediu, pe bilanțul din decembrie 2015
 • vechimea în activitatea pentru care se solicită finanțarea să fie de minim 12 luni
 • societatea să fi obținut profit din exploatare la finele lunii decembrie 2015
 • să promită angajarea a minim 2 noi persoane din rândul șomerilor sau absolvenților
 • să promită o contribuție proprie de minim 25% din valoarea totala eligibilă a proiectului

Linia de finanțare se intenționează a rămâne deschisă până la 21 iulie 2016, ora 20:00, dar această perioadă poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Pentru mai multe detalii și consultanță specifică cu privire la posibilitatea de accesare fonduri europene prin acest apel de solicitare depuneri proiecte, echipa STOICA M.C. CONSULTING vă stă la dispoziție la datele de contact.