Începând cu 27 iulie 2016, se deschide apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microintreprinderi, apel prin care se pot depune solicitări de investiții doar în mediul urban. Depunerea solicitărilor este de tip competitiv, iar cererile de finanțare se vor putea depune în perioada  27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017 exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Perioada pentru depunerea proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Prin acest apel de proiecte vor fi sprijinite activități de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție sau prestare servicii ale microintrepriderilor, precum și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat neapărat în mediul urban.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau societățile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, adică maxim 9 angajati, maxim 2 milioane de euro cifră de afaceri, maxim 2 milioane de euro active totale.

Alocarea financiară disponibilă la nivelul țării este de 234,12 milioane euro, din care:

  • Regiunii Nord-Est pentru acest apel de proiecte revenindu-i 40,99 milioane euro.
  • Regiunii Sud-Est, 34,79 milioane euro.
  • Regiunii Sud Muntenia, 36,85 milioane euro.
  • Regiunii Sud-Vest Oltenia, 28,02 milioane euro.
  • Regiunii Vest, 27,56 milioane euro.
  • Regiunii Nord-Vest, 33,55 milioane euro.
  • Regiunii Centru, 32,36 milioane euro.

 

Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, adică 200.000 euro.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru această prioritate de investiții sunt precizate in ghidul solicitantului. Versiunea finala a acestuia poate fi consultată pe pagina web a ADR Vest (sectiunea  POR 2014-2020/Ghiduri de finantare) – http://adrvest.ro/microintreprinderi/ – si pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/.

Pentru mai multe detalii și consultanță specifică cu privire la posibilitatea de accesare fonduri europene prin acest apel de solicitare depuneri proiecte echipa STOICA M.C. CONSULTING vă stă la dispoziție la datele de contact.