În luna iulie, anul curent, AFIR a actualizat calendarul lansării sesiunilor de depunere proiecte pentru activitățile non-agricole în mediul rural (calendarul actualizat este disponibil la urmatorul link: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/calendar-indicativ-lansare-2016-revizuit-iunie2016.pdf).

Vorbim aici de măsurile:

6.2. – Sprijin pentru înființare activități neagricole în zone rural, posibilitate care se lansează în săptămâna 25-29.07.2016

Linia de finanțare se adresează diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microintreprinderi și intreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea dezvoltării economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

 • Crearea de noi activități non – agricole, în special pentru fermieri sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

BENEFICIARI:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-intreprinderi și intreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-intreprinderi și intreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups).

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi acordat sub formă de primă, în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

Acesta va fi în valoare de:

 • 000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
 • 000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Linia de finanțare se intenționează a rămâne deschisă până la 30 octombrie 2016, dar această perioadă poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. Bugetul apelului pentru anul 2016 este de 73 de milioane de euro.

6.4. – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în zone rurale, posibilitate care se lansează în săptămâna 25-29.07.2016

Linia de finanțare se adresează sprijinirii microintreprinderilor și intreprinderilor mici din mediul rural care își crează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4:

 • Stimularea mediului de afaceri din zona rurală, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;.

BENEFICIARI:

 • Micro-intreprinderile și intreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-intreprinderile și intreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microintreprinderi și intreprinderi mici.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maxim 200.000 euro, până la 90% din costul total eligibil al proiectului, cu respectarea Regulamentului 1407/2003 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși pragul de 200.000 euro/beneficiar pentru ultimii 3 ani fiscali, după cum urmează:

 • 70% din costul total eligibil al proiectului, pentru proiectele propuse în domeniul serviciilor, de persoane care nu au fost implicate în ultimele 12 luni în activități agricole;
 • 90% din costul total eligibil al proiectului, pentru proiectele propuse în domeniul serviciilor de agro-turism, medicale și producție, de orice tip de beneficar sau proiecte propuse în domeniul serviciilor de persoane care au fost implicate în ultimele 12 luni în activități agricole.

Linia de finanțare se vrea a rămâne deschisă până la 30 octombrie 2016, dar această perioadă poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. Bugetul apelului pentru anul 2016 este de 85 de milioane de euro.

Pentru mai multe detalii și consultanță specifică cu privire la posibilitatea de accesare fonduri europene prin acest apel de solicitare depuneri proiecte, echipa STOICA M.C. CONSULTING vă stă la dispoziție la datele de contact.